Associació del veïnat de Calders


En aquest apartat del Veïnat s'incorporarà informació i documentació relacionada amb l'Associació del Veïnat de Calders.


El passat dia 1 de juliol es va celebrar la reunió en Assemblea Extraordinària de l'Associació de Veïns i Veïnes la Guàrdia de Calders.

Es va aprovar per unanimitat dels assistents el canvi de nom de l'associació, la modificació i adaptació dels seus estatuts i el nou reglament de règim intern.

Per tant i a partir d'ara encoratgem a tot el veïnat de Calders a adherir-se i col·laborar amb aquesta renovada Associació.

El propassat dia 22 de juliol es va celebrar la Festa Cívica de Calders, on es va presentar la nova Associació del Veïnat, la creació del Voluntariat del Terme Municipal, la presentació d'aquesta eina de comunicació electrònica Calders Cívic i també es va presentar i lliurar el número editat de llançament de la Revista del Poble "Calders Cívic".

 

Esmentar també que aquesta Junta Rectora de l'Associació del Veïnat de Calders, actualment actua com a gestora i amb provisionalitat, per tal de poder assolir el total desevolupament d'aquest projecte. Que un cop finalitzat s'haurà de dur a terme unes primeres eleccions entre tots els socis de la renovada Associació per tal de constituir una nova Junta  que ha d'ésser representativa de tots els veïns i veïnes del terme municipal de Calders. Aquesta Junta electa actuarà i es canviarà o reelegirà cada quatre anys.

 

La Junta

Additional information